Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – piątek 30 VI 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Ługwałd”
działając na podstawie § 29 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Ługwałd”

zaprasza
wszystkich swoich członków na

Walne Zebranie Członków
na placu wiejskim przy scenie

w piątek 30 czerwca 2023 r.

Pierwszy termin: o godz.17:45
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,  wyznaczony zostaje drugi termin: godz.18:00

W porządku zebrania:

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2022 r.
Sprawy różne.

Uwaga: będzie można opłacić składki członkowskie!

Zbigniew Glezman
Prezes Stowarzyszenia „Ługwałd”