Kontakt

Stowarzyszenie „Ługwałd”

Ługwałd 4 C, 11-001 Dywity woj. warminsko-mazurskie, gm.Dywity
Prezes: Zbigniew Glezman

tel.: 604 853 818

email: stowarzyszenie@lugwald.pl

KRS 0000207261, REGON 519615056, NIP 7393430711