Projekty

Z ogromną przyjemnością informujemy, że projekt „Aktywnie w Ługwałdzie!” zakończył się sukcesem!

W dniu 30 stycznia 2015r. w Olsztynie został przeprowadzony egzamin ECDL Base, który zakończył drugi kurs komputerowy.

Zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte – 12 naszych mieszkańców ukończyło z powodzeniem kurs, 5 osób zdało egzamin ECDL Base!

Jesteśmy w trakcie rozliczania projektu, na który Stowarzyszenie w partnerstwie z PKZ otrzymało ponad 40tys. zł. W Urzędzie Marszałkowskim zostały złożone przewidziane umową stosowne  dokumenty rozliczenia końcowego.

Ogromne podziękowania składamy naszemu Partnerowi projektu – Placówce Kształcenia Zawodowego w Olsztynie, za wspaniałą współpracę w realizacji projektu – bez PKZ nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego zadania. BARDZO DZIĘKUJEMY!

Baaardzo duże podziękowania także dla Was: Wojtku i Aniu  – za wsparcie 🙂

Zbigniew Glezman

Prezes Stowarzyszenia „Ługwałd”