Historia Ługwałdu

Podczas obchodów 650-lecia lokacji wsi Ługwałd,

w 2013r. wiejski mały dzwon został symbolem wsi Ługwałd.

Z historii Ługwałdu …

W latach 1860-1935 m. in. Carl Peter Woelky i Johann Martin Saage, przedstawiciele kurii warmińskiej i biskupstwa we Fromborku, spisali wszystkie dokumenty dotyczące historii Warmii. Tomy tego spisu, pod nazwą Codex diplomaticus Warmiensis oder Urkunde zur Geschichte Ermlands ukazywały się praktycznie do rozpoczęcia działań wojennych. Wydano 4 tomy.  Znajdują się one w zasobach biblioteki Uniwersytetu Toruńskiego. W II tomie, pozycja No 347, pod datą 22 lipiec 1363 znajduje się zapis mówiący o wydaniu przez biskupstwo we Fromborku aktu  lokalizacji wsi Hogenwalt. Jest to pierwsza wzmianka o naszej wsi.

„Nos Henricus prepositum etc. contilumus Nycolao Sprensczo suisque v. h. ae leg. succ. Triginta Mansos ad locandam villam Hogenwalt sitam inter granicias villarum infrascriptarum videlicet Dewythen, Brunswalt, Spigelberg, et Rosenaw Jure Culmensi perpetuo possidendos.”

Oznacza to, że wieś Ługwałd dostała lokację między wsiami Dywity, Brąswałd, Spręcowo i Różnowo.

Wiek XIV i XV to lata wojen, grabieży ze szczególnym uwzględnieniem właśnie terenów Warmii. Jest to okres wzrostu i upadku znaczenia Zakonu Krzyżackiego i wojen z Polską. Dopiero po upadku znaczenia Zakonu i umocnienia się na tych terenach wpływów Polski, ponowny akt lokacyjny został wydany przez Mikołaja Kopernika w roku 1519. Był to okres wzmożonego osadnictwa na tych ziemiach ludności polskiej z terenów obecnego Mazowsza lub Kujaw.

Nazwa wsi przechodziła różne ewolucje. Kiedy umocniły się wpływy niemieckie to nazwa wsi brzmiała Hochwald, Hochwalde, co oznaczało Wysoki Las. Polska nazwa wsi Ługwałd znajduje się w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich wydanym przez Feliksa Sulimierskiego 20 listopada1879r. F. Sulimierski był wydawcą „Wędrowca”, polskiego przewodnika turystycznego. W tomie V na stronie 805 tego Słownika jest adnotacja następującej treści: „Ługwałd – jedna z nazw wsi w pow. Olsztyńskim /niem. Hochwalde/”.

Wieś przechodziła różne koleje losu, ale największy jej rozwój następuje pod koniec XIX w. i na początku XX wieku. W roku 1871 wieś liczyła 303 mieszkańców, a w roku 1939 tylko 260.

Obecnie jest nas już dużo ponad 500 i liczba mieszkańców wciąż rośnie.

Cenimy sobie dobrosąsiedztwo i współpracę w naszych małych i większych sprawach.