Walne Zebranie Członków – 20 września 2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Ługwałd” działając na podstawie § 29 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Ługwałd” Z A P R A S Z A wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Członkóww świetlicy wiejskiejw niedzielę 20 września 2020 r. Pierwszy termin: o godz.16:45 W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostaje drugi termin: godz.17:00.   W porządku zebrania: Sprawozdania […]

Czytaj dalej