Walne Zebranie Członków – niedziela 26.09.2021 r. scena wiejska

Zarząd Stowarzyszenia „Ługwałd”

działając na podstawie § 29 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Ługwałd”

zaprasza

wszystkich swoich członków na

Walne Zebranie Członków
na scenie przy placu wiejskim

w niedzielę 26 września 2021 r.

Pierwszy termin: o godz.16:45

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostaje drugi termin: godz.17:00 

W porządku zebrania:

  • Sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2020 r.
  • Wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
  • Sprawy różne.

Zbigniew Glezman

Prezes Stowarzyszenia „Ługwałd”