Walne Zebranie Członków – 30.06.2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Ługwałd”

działając na podstawie § 29 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Ługwałd”

zaprasza

wszystkich swoich członków na

Walne Zebranie Członków w świetlicy wiejskiej

w niedzielę 30 czerwca 2019 r.

Pierwszy termin: o godz.17:45

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,

wyznaczony zostaje drugi termin: godz.18:00

W porządku zebrania:

  • Sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2018 r.
  • Wybory Zarządu Stowarzyszenia „Ługwałd”.
  • Procedura bezpieczeństwa finansowego.
  • Sprawy bieżące.

Zbigniew Glezman

Prezes Stowarzyszenia „Ługwałd”