Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 2020!

Jak co roku rozpoczęliśmy SPORTOWE zajęcia wakacyjne na placu wiejskim! Zapraszamy serdecznie co niedziela o 16. Z powodów rygoru dotyczącego koronawirusa, przed uczestnictwem dziecka w zajęciach OPIEKUNOWIE WINNI WYPEŁNIĆ STOSOWNE OŚWIADCZENIA (dostępne u prowadzącego).

Z A P R A S Z A M Y !!!!