Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – poniedziałek 10 X 2022 r.!

Zarząd Stowarzyszenia „Ługwałd”
działając na podstawie § 29 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Ługwałd”
zaprasza
wszystkich swoich członków na
Walne Zebranie Członków na świetlicy wiejskiej (starej)
w poniedziałek 10 października 2022 r.

Pierwszy termin: o godz.16:45
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,
wyznaczony zostaje drugi termin: godz.17:00

W porządku zebrania:
 Sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2021 r.
 Wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 Sprawy różne.


Zbigniew Glezman
Prezes Stowarzyszenia „Ługwałd”