Walne Zebranie Członków – 20 września 2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Ługwałd”
działając na podstawie § 29 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Ługwałd”

Z A P R A S Z A

wszystkich swoich członków na

Walne Zebranie Członków

w świetlicy wiejskiej
w niedzielę 20 września 2020 r.

Pierwszy termin: o godz.16:45

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,
wyznaczony zostaje drugi termin: godz.17:00.  

W porządku zebrania:

  • Sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2019 r.
  • Sprawy bieżące.

Zbigniew Glezman Prezes Stowarzyszenia „Ługwałd”