Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia „Ługwałd”
działając na podstawie § 29 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Ługwałd”
zaprasza
wszystkich swoich członków na
Walne Zebranie Członków
w świetlicy wiejskiej
w poniedziałek 26 czerwca 2017 r.
Pierwszy termin: o godz.19:45
(po zebraniu wiejskim)
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,
wyznaczony zostaje drugi termin: godz.20:00

W porządku zebrania:
• Sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2016 r.
• Sprawy bieżące.

Zbigniew Glezman
Prezes Stowarzyszenia „Ługwałd”