Zapraszamy na Święto Małego Dzwonu!

Jak co roku będziemy obchodzić święto Ługwałdu: tradycyjne Święto Małego Dzwonu.

Sobota 22 lipca 2017 r. – rozpoczynamy o 16:30 pod naszym dzwonem. Potem korowodem – koniecznie z dzwoneczkami, przejdziemy na plac wiejski.

Tam na scenie i placu będzie się działo. Z zabawą do późnej nocy włącznie!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW I GOŚCI!