Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia „Ługwałd”

działając na podstawie § 29 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Ługwałd”

zaprasza

wszystkich swoich członków na

Walne Zebranie Członków
w świetlicy wiejskiej

w środę 27 czerwca 2018 r.

Pierwszy termin: o godz.18:00

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,

wyznaczony zostaje drugi termin: godz.18:15

W porządku zebrania:

  • Sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2017 r.
  • Wybory Zarządu Stowarzyszenia „Ługwałd”.
  • Sprawy bieżące.

Zbigniew Glezman

Prezes Stowarzyszenia „Ługwałd”